Specialist in arbeidsveiligheid
building
Trainingen op maat
reaxion
reaxion

BHV cursussen met examen

BHV cursussen worden steeds belangrijker, sterker nog, ze worden regelmatig verplicht gesteld bij bedrijven en instellingen. Iemand die in crisissituaties en bij calamiteiten weet hoe op te treden is van onschatbare waarde bij het voorkomen of beperken van letsel en schade aan bedrijfspanden. Een BHV cursus met examen wordt zo ingericht dat deze precies aansluit bij de mogelijke situaties die zich in uw situatie voor kunnen doen.

Voorafgaand aan een BHV cursus vindt er een risico inventarisatie plaats van uw werkomgeving of bedrijf. Deze inventarisatie dient als basis voor de verdere inrichting van de BHV cursus en het examen. Aanwezige risico’s worden door de werkgever vastgelegd en in de cursus wordt behandeld hoe u deze risico’s kunt voorkomen. Tijdens de cursus leert u ook alles over het opgestelde noodplan zodat u weet hoe te handelen bij calamiteiten.
Wat leert u dan concreet tijdens de cursus? Dat is voor een deel afhankelijk van de risico’s binnen de organisatie, maar omvatten in ieder geval de volgende punten:

  • U doet theoretische en praktische kennis op van EHBO
  • Essentiele vaardigheden voor het bestrijden en beperken van brand
  • Het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • In noodsituaties weet u wie u moet alarmeren en hoe u medewerkers en andere aanwezigen veilig en tijdig evacueert.

Na de BHV cursus en het bijbehorende examen ontvangt u een certificaat waarmee u aantoont dat u over de juiste kennis beschikt en deze in crisissituaties naar behoren toe kunt passen. Wanneer er zaken veranderen binnen de organisatie, zoals een verhuizing naar een nieuw pand of een toename van personeel, kan het zijn dat de risico indicaties worden aangepast en u een opfriscursus nodig heeft. neem bij vragen gerust contact op met Reaxion.

Offerte Aanvragen
Contactinformatie

Boris Pasternakstraat 68
3069 CZ Rotterdam
info@reaxion.eu

T. 010-8220101
E. info@reaxion.eu

Waarom Reaxion?

Als specialist in arbeidsveiligheid zorgt Reaxion ervoor dat de medewerkers van uw organisatie veilig kunnen werken. Door middel van trainingen en ondersteuning op maat realiseren we werkplekken die aan alle gestelde eisen voldoen.

Social Media

Volg Reaxion op de volgende kanalen: