Specialist in arbeidsveiligheid
building
Trainingen op maat
reaxion
reaxion

Risico inventarisatie en evaluatie opstellen

Iedere werkgever heeft de wettelijke verplichting om een veilige werkplek te creëren voor zijn werknemers en zal hiervoor maatregelen moeten treffen. Daarvoor zullen eerst de risico’s in kaart gebracht moeten worden: dit kan door het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie bij Reaxion. Binnen een risico inventarisatie wordt er naast de directe gevaren (interne transportmiddelen en gevaarlijke stoffen etc), ook gekeken naar de minder tastbare zaken (geweld, werkdruk, stress, seksuele intimidatie). Hieruit rolt een uitgebreide rapportage dat een helder beeld geeft van het huidige arbobeleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Risico inventarisatie en evaluatie van Reaxion

Reaxion is uw specialist op gebied van arbeidsveiligheid. Wij bieden trainingen en cursussen aan om de arbeidsveiligheid binnen uw bedrijf te verhogen. Binnen een risico inventarisatie wordt door een ARBO-deskundige van Reaxion de werkvloer en bedrijfsprocessen beoordeeld (tastbare en minder tasbare zaken) en worden aanwezige risico’s geïnventariseerd.

Hierna worden, als alle risico’s zijn onderkend, deze geanalyseerd en beoordeeld en worden er aan de hand van de arbeidshygiënische strategie verbeterpunten geadviseerd met als doel om de risico’s te elimineren. Dit alles wordt in een rapportage en plan van aanpak vastgelegd waarna het geheel beoordeeld dient te worden door een kerndeskundige. Reaxion staat bekend om haar persoonlijke aanpak.

RI&E rapportage

Om organisaties in de uitvoering van hun arbobeleid te ondersteunen, voert Reaxion risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit. Onze insteek hierbij is het schrijven van een praktisch en resultaatgerichte rapportage. Zo’n rapportage geeft:

  • De werkgever inzicht in alle uit het werk voorkomende risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn
  • De werkgever een prioriteitenstelling naar aanleiding van de ernst van de geconstateerde risico’s
  • Zowel de werkgever als werknemers een goed handvat om de arbeidsomstandigheden in de organisatie te verbeteren
  • Handvatten ter ondersteuning aan de bhv training

Na zo’n rapportage leert de ervaring vaak dat veel bedrijven het Arbobeleid verder kunnen verbeteren. Een RI&E is een eerste stap in de goede richting. Naast het voldoen aan de wettelijke verplichting, zit de winst in terugdringing van ziekteverzuim en voorkoming van ongevallen.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan een bedrijf dat voor u een risico inventarisatie en evaluatie kan opstellen? Dan bent u in goede handen bij Reaxion. Wilt u meer informatie over onze werkwijze met betrekking tot het opstellen van RI&E? Neem dan contact op met ons: wij geven u altijd binnen 8 uur antwoord.

Contact opnemen
Contactinformatie

Boris Pasternakstraat 68
3069 CZ Rotterdam
info@reaxion.eu

T. 010-8220101
E. info@reaxion.eu

Waarom Reaxion?

Als specialist in arbeidsveiligheid zorgt Reaxion ervoor dat de medewerkers van uw organisatie veilig kunnen werken. Door middel van trainingen en ondersteuning op maat realiseren we werkplekken die aan alle gestelde eisen voldoen.

Social Media

Volg Reaxion op de volgende kanalen: